W kierunku Częstochowy – Relacja z Pielgrzymki

W sobotę 15 września br. wyruszamy z kolejną pielgrzymką parafialną szlakiem sanktuariów maryjnych w Leśniowie, Gidlach i Częstochowie, a także do Sanktuarium św. Anny i św. Ojca Pio. Duchowym opiekunem naszej pielgrzymki jest – jak zwykle – ks. proboszcz Jacek Kuziel.

Leśniów – to dzielnica miasteczka Żarki, niedaleko Częstochowy, gdzie w kościele Ojców Paulinów pw. Nawiedzenia NMP znajduje się łaskami słynąca figura uśmiechniętej Madonny Leśniowskiej (z XIV wieku), Patronki Rodzin. Miejsce to, jako jedyne na świecie, chlubi się nazwą Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw. Obecnie figura Madonny zakryta jest kuloodporną szybą, gdyż niedawno skradziono z rąk Maryi królewskie berło.

Kolejną stacją na pielgrzymkowym szlaku jest miejscowość Święta Anna, gdzie w kościele pw. Św. Anny, przy klasztorze Sióstr Dominikanek, znajduje się otoczona szczególnym kultem figura św. Anny Samotrzeć – Matki Maryi. Św. Anna patronuje tutaj małżeństwom pragnącym rodzicielstwa. Niejedno małżeństwo, po latach bezdzietności, wyprosiło tutaj dla siebie łaskę rodzicielstwa lub podjęło decyzję o adopcji dziecka. Pielgrzymki zdążające do Częstochowy zatrzymują się zwykle u św. Anny.

Gidle – to kolejne miejsce, gdzie się zatrzymujemy. W parafii pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie posługę duszpasterską pełnią Ojcowie Dominikanie, znajduje się cudami słynąca figurka Matki Bożej Gidelskiej, wielkości zaledwie 9 centymetrów. Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem na ręku i jest umieszczona w pięknej, bocznej kaplicy. Jak głosi tradycja – została znaleziona w XVI wieku przez rolnika w ziemi. Tutaj uczestniczymy we Mszy św., odprawionej przez ks. proboszcza Jacka Kuziela.

Wznosząca się przed Częstochową Przeprośna Górka znana jest pielgrzymom od wieków. Dobrze stąd widoczna wieża jasnogórskiego klasztoru była dla nich znakiem, że zbliżają się do celu – był to więc najlepszy moment na rachunek sumienia, pojednanie z Bogiem, z bliźnimi i samym sobą. Dziś w tym miejscu znajduje się Sanktuarium św. Ojca Pio. Obecność Ojca Pio, którą czuje się tu na każdym miejscu, w sposób wyjątkowy sprawiają przede wszystkim relikwie Świętego Stygmatyka: bandaż z zastygłą krwią, która sączyła się z jego ran podczas odprawiania Mszy Świętej. Niektórzy nazywają to miejsce «polskim San Giowanni Rotondo». Droga krzyżowa, wijąca się wokół świątyni pw. Ośmiu Błogosławieństw, odmierzona została tak, jak przechowuje ją w pamięci tradycja jerozolimska. Wędrując jej ścieżkami – uczynimy więc tyle kroków, ile uczynił Pan Jezus na swojej drodze krzyżowej…

Po modlitwie i ucałowaniu relikwii św. Ojca Pio – wyruszamy do Częstochowy na Jasną Górę. To miejsce znane nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, i ukochane przez tych, którzy obrali sobie Maryję za Matkę. Tu jesteśmy jak w domu, w domu Najukochańszej Matki, tu odczuwamy Jej wszechogarniającą miłość i czułość. Zostawiamy Jej nasze trudne sprawy, radości i prośby, odmawiając z pielgrzymami Różaniec w kaplicy Cudownego Obrazu – i ruszamy w drogę powrotną do Krakowa.

Ewa Markowska