Kancelaria parafialna

Kancelaria Parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00

Kontakt telefoniczny w godzinach urzędowania: (12) 622 59 21.

Wymagane dokumenty

Sakrament chrztu

1. Akt urodzenia z USC.
2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeśli nie mają ślubu kościelnego – świadectwo ślubu cywilnego).
3. Dane personalne rodziców chrzestnych (personalia i dokładny adres), opinia z parafii zamieszkania.

Sakrament małżeństwa

1. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy).
2. Aktualna metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (ważna 6 miesięcy).
3. Dowody osobiste.
4. Ostatnie świadectwo katechizacji.
5. Świadectwo ukończenia przygotowania do małżeństwa (tzw. kursu przedmałżeńskiego).
6. Wdowcy: świadectwo zgonu współmałżonka. 

Pogrzeb

1. Świadectwo zgonu z USC.
2. Zamieszkanie w tutejszej parafii.
3. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentów św. przed śmiercią.