Komunikat ks. Proboszcza (nr 2 – z dnia 21 marca)

Cieszę się, że w tym szczególnym czasie – wraz z moimi Współpracownikami – mogliśmy usłużyć wiernym według ich potrzeb duchowych. W niedzielę na wszystkich dziesięciu Mszach Świętych zgromadziło się około 260 wiernych. Niektórzy z nich przystąpili do sakramentu pokuty, niektórzy wzięli udział w nabożeństwie Gorzkich żali. W dni powszednie normalnie były sprawowane Msze Święte – uczestniczyło w nich zwykle kilkanaście osób – natomiast od godz. 12.00 trwało wystawienie Najśw. Sakramentu i wierni mieli okazję do spowiedzi świętej. W piątek zostały odprawione nabożeństwa Drogi krzyżowej. Mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby tak było również w kolejnym tygodniu.

Wciąż prosimy, aby przyjmować Komunię Świętą na rękę. Taki sposób jest zgodny z przepisami Kościoła! Kto z czystą duszą przystępuje do stołu Pańskiego zgodnie z przepisami Kościoła, zawsze dostępuje łaski. Bo godne przyjęcie Ciała Pańskiego nie zależy od dłoni czy języka, lecz od serca. A w czasach zarazy taki jest wymóg miłości bliźniego: w ten sposób dodatkowo chroni się siebie i innych przed zarażeniem.

Z oczy   wistych względów staramy się o oszczędności finansowe: m.in. ograniczamy oświetlenie i ogrzewanie kościoła. Tym bardziej dziękujemy serdecznie uczestnikom niedzielnych Eucharystii za hojne ofiary, dziękujemy także czwórce Ofiarodawców, którzy dokonali wpłaty na rzecz parafii na konto parafialne: Bóg zapłać!

Podajemy do wiadomości, że od najbliższego poniedziałku kancelaria parafialna będzie czynna tylko po południu (od godz. 16.00). W zaplanowanym terminie – 4 kwietnia – nie odbędzie się udzielenie młodzieży sakramentu bierzmowania.

Obecnie zwykle bez Mszy Świętej na cmentarzach odbywają się pogrzeby. Wyjątkiem jest cmentarz Rakowicki, na którym ks. Kapelan zezwolił na odprawianie Mszy św. pogrzebowej, ale przy obecności w kaplicy najwyżej 20 osób. W związku z tym zachęcamy do umówienia się na Mszę św. pogrzebową w naszym kościele (bez obecności ciała zmarłego): Kapłan będzie do dyspozycji w dniu i godzinie, która będzie odpowiednia dla rodziny zmarłego. Zawsze przy koniecznym dziś ograniczeniu: na Eucharystię do kościoła zapraszamy tylko najbliższą rodzinę.

Pojawiły się osoby zasiewające niepokój w sercach osób starszych: jak mogły w niedzielę nie pójść do kościoła? Taka presja jest grzechem przeciwko miłości bliźniego! Tym bardziej trzeba przypomnieć wezwanie, które płynie ze środków przekazu i od naszych biskupów do osób starszych i chorych: zostańcie w domu! I przypominam, że ks. arcybiskup Marek Jędraszewski do dnia 29 marca br. udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.: osobom w podeszłym wieku, wiernym, którzy mają objawy infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem. W swoim dekrecie ks. Arcybiskup napisał: Skorzystanie z dyspensy oznacza,   że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Powtórzę prośbę naszych biskupów: Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.

Niech dobry Bóg ma nas wszystkich w Swojej opiece.

ks. proboszcz Jacek Kuziel CM