Kancelaria parafialna

Kancelaria Parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 18.00.

Kontakt telefoniczny w godzinach urzędowania: (12) 622 59 21.

 

Wymagane dokumenty

Sakrament chrztu

 1. Akt urodzenia z USC.
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeśli nie mają ślubu kościelnego – świadectwo ślubu cywilnego).
 3. Dane personalne rodziców chrzestnych (personalia i dokładny adres), opinia z parafii zamieszkania.
 4. Zgoda proboszcza parafii zamieszkania, jeżeli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii.

Sakrament małżeństwa

 1. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy).
 2. Aktualna metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (ważna 6 miesięcy).
 3. Dowody osobiste.
 4. Indeks katechetyczny (ewentualnie ostatnie świadectwo katechizacji).
 5. Świadectwo ukończenia przygotowania do małżeństwa (tzw. kursu przedmałżeńskiego).
 6. Wdowcy: świadectwo zgonu współmałżonka.
 7. Zezwolenie proboszcza parafii zamieszkania narzeczonej albo narzeczonego na spisanie protokołu przedślubnego i zawarcie małżeństwa w parafii tutejszej, jeżeli oboje narzeczeni nie mieszkają na terenie naszej parafii.

Pogrzeb

 1. Świadectwo zgonu z USC.
 2. Zamieszkanie w tutejszej parafii.
 3. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentów św. przed śmiercią.
 4. Zgoda proboszcza parafii zamieszkania zmarłego (wraz z informacją o zmarłym), jeżeli był osobą nie zamieszkałą na terenie naszej parafii.