Przygotowanie do sakramentów

Chrzest dzieci

Od lipca 2014 roku sakramentu chrztu udzielamy w I niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.30. Spotkanie dla rodziców i chrzestnych w czwartek poprzedzający chrzest o godz. 19.15 w kancelarii parafialnej.

Zgłaszając dziecko do chrztu św. (najpóźniej na 2 tygodnie przed uroczystością) należy:

·    przynieść akt urodzenia dziecka z USC;

·   przedstawić świadectwo ślubu kościelnego rodziców (a w razie jego braku – potwierdzenie zawarcia związku cywilnego);

·    podać dane rodziców chrzestnych: imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania;

·   przedstawić zezwolenie proboszcza parafii zamieszkania, jeżeli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii.

Rodzice chrzestni spoza parafii winni przedłożyć zaświadczenie od proboszcza własnej parafii, potwierdzające, iż są praktykującymi katolikami.


Sakrament bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania w roku szkolnym 2019/2020

 
Przygotowanie dorosłych („spóźnionych”) wyłącznie w formie udziału w ewangelizacyjnym Kursie ALFA. Najbliższa edycja: od 28 października w Domu Katolickim. Odpowiedzialny: ks. Andrzej Telus CM (tel. 12-622-59-12).

 

Przygotowanie dla uczniów szkoły podstawowej:

 

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE

Klasa VIII szkoły podstawowej:

spotkania od 10 października w czwartki o godz. 19.00 w sali parafialnej (powyżej zakrystii);

prowadzi: ks. Paweł Dobroszek CM (tel. 12-622-59-10).

 

PRZYGOTOWANIE POŚREDNIE

Klasa VII szkoły podstawowej:

spotkania od 13 października w II niedziele miesiąca o godz. 12.00 (po Mszy św. o godz. 11.00) w kaplicy akademickiej;

prowadzi: ks. Andrzej Telus CM (tel. 12-622-59-12) i studenci.

 


Sakrament małżeństwa

Około dwa miesiące przed planowanym ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelari parafialnej w celub spisania protokołu przedślubnego. Narzeczeni przedstawiają:

  • dowody osobiste;
  • metryki chrztu wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące wstecz;
  • świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej (najlepiej: indeks nauki religii);
  • zaświadczenia o udziale w kursie przedmałżeńskim;
  • zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia związku cywilnego  – lub akt zawarcia małżeństwa cywilnego z USC;
  • jeżeli narzeczeni mieszkają poza parafią, w której ma być spisany protokół przedślubny – zgodę z parafii narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu przedślubnego i pobłogosławienie małżeństwa w parafii NMP z Lourdes w Krakowie;
  • strona owdowiała – świadectwo zgonu współmałżonka z parafii miejsca pogrzebu;
  • strona, która otrzymała wyrok Sądu Biskupiego stwierdzającego fakt nieważności zawartego małżeństwa – tenże dokument.

Jeśli jedna ze stron mieszka poza parafią, w której spisywany jest protokół przedślubny, wówczas narzeczeni otrzymają prośbę o wygłoszenie zapowiedzi i zaniosą ją do parafii aktualnego zamieszkania tejże osoby.

Narzeczeni otrzymują także kartki do spowiedzi. Zaleca się, aby pierwsza spowiedź była spowiedzią generalną z całego życia. Do obu spowiedzi należy przygotować się z książeczki lub modlitewników, w których znajduje się szczegółowy rachunek sumienia dla osób dorosłych.

 

KATECHEZY DLA NARZECZONYCH W NASZEJ PARAFII

Katechezy dla narzeczonych (tzw. kurs przedmałżeński) odbywają się w wybranych miesiącach przez cztery kolejne poniedziałki miesiąca od godz. 19.00 w kancelarii parafialnej.

Katechezy dla narzeczonych w 2019 roku odbędą się w następujących miesiącach:  LUTY – MARZEC – CZERWIEC – LIPIEC – PAŹDZIERNIK – LISTOPAD.

Kurs przedmałżeński jest to cykl 8 katechez po dwie w każdy poniedziałek. Nie trzeba się wcześniej zapisywać.

Informacje:  dobroszek@interia.pl

 

SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH I MAŁŻONKÓW
(PORADNIA ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO I RODZINNEGO)

Spotkania dla narzeczonych i małżonków odbywają się w pokoju Biblioteki Żywego Różańca (obok zakrystii) w poniedziałki od godz. 18.00 i w środy od godz. 18.15.

Aby się zapisać na rozmowy w poradni – należy przyjść osobiście w godzinach pracy poradni i ustalić terminy spotkań.

Poradnia jest nieczynna w piąty poniedziałek i piątą środę miesiąca oraz w miesiącu sierpniu.

WARSZTATY KOMUNIKACJI MAŁŻEŃSKIEJ (dla narzeczonych zastępujące dwa spotkania indywidualne w poradni życia małżeńskiego i rodzinnego): można się zapisać osobiście w godzinach urzędowania poradni lub dzwoniąc na numer 694-100-644 (poza godzinami urzędowania poradni).


Sakrament chorych

W pierwsze piątki miesiąca kapłani odwiedzają chorych na terenie parafii.

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom poważnie chorym, udającym się na operację, będącym w podeszłym wieku, a także w ostatniej godzinie życia. Sakrament namaszczenia przeznaczony jest wyłącznie dla żyjących.

Na czas udzielania sakramentu chorych należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę świeconą, kropidło, szklankę wody, watę i spodek.

W nagłych przypadkach można w każdej chwili poprosić kapłana z posługą sakramentalną: tel. 12-622-59-19 ewentualnie do umierającego tel. 880-479-042.

Sakrament Chorych można przyjąć w naszej parafii w każdy 11 dzień miesiąca po Mszy św. o godz. 18.30.


Pogrzeb Chrześcijański

Wymagane dokumenty:

·         Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;

·         Zaświadczenie o przyjętych sakramentach świętych;

·   Zgoda proboszcza parafii zamieszkania zmarłego (wraz z informacją o zmarłym), jeżeli był osobą nie zamieszkałą na terenie naszej parafii.

Rodzina prosi Pana Organistę o posługę muzyczną i liturgiczną w czasie pogrzebu: tel. 511-173-968.

Z chwilą pogrzebu nie kończy się nasza troska o osoby, które odeszły: pamiętajmy o nich w codziennych modlitwach, prosząc Miłosiernego Boga, by przyjął ich do chwały zbawionych.