Przygotowanie do sakramentów


Chrzest dzieci

Od lipca 2014 roku sakramentu chrztu udzielamy w I niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.30. Spotkanie dla rodziców i chrzestnych w czwartek poprzedzający chrzest o godz. 19.15 w kancelarii parafialnej.

Zgłaszając dziecko do chrztu św. (najpóźniej na 2 tygodnie przed uroczystością) należy:

·    przynieść akt urodzenia dziecka z USC;

·   przedstawić świadectwo ślubu kościelnego rodziców (a w razie jego braku – potwierdzenie zawarcia związku cywilnego);

·    podać dane rodziców chrzestnych: imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania;

·   przedstawić zezwolenie proboszcza parafii zamieszkania, jeżeli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii.

Rodzice chrzestni spoza parafii winni przedłożyć zaświadczenie od proboszcza własnej parafii, potwierdzające, iż są praktykującymi katolikami.


Sakrament Eucharystii

Przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej odbywa się na lekcjach religii w szkole i na spotkaniach w kościele parafialnym.

Przygotowanie koordynuje i prowadzi w parafii ks. Marek Bukowiec CM (kontakt w niedziele po Mszy św. o godz. 11.00; tel. 12-622-59-18).


Sakrament Bierzmowania

Przygotowanie dorosłych („spóźnionych”): odpowiedzialny: ks. proboszcz Paweł Dobroszek CM (tel. 12-622-59-11): kontakt w kancelarii parafialnej w środy w godz. 16.00—18.00.

Przygotowanie dla uczniów szkoły podstawowej:

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE
Klasa VIII szkoły podstawowej:
spotkania w wyznaczone niedziele o godz. 12.00 (po Mszy św. o godz. 11.00) w kaplicy akademickiej – od 1 października 2023 roku;

spotkania odbędą się w niedziele: 15 października, 29 października, 12 listopada, 26 listopada, 10 grudnia, 7 stycznia 2024 roku, 21 stycznia, 4 lutego, 3 marca, 24 marca, 7 kwietnia, 21 kwietnia, 12 maja, 26 maja.
prowadzi ks. Wojciech Kaczmarek CM (tel. 12-622-59-17) i studenci.

PRZYGOTOWANIE POŚREDNIE
Klasa VII szkoły podstawowej:
spotkania w wyznaczone niedziele o godz. 12.00 (po Mszy św. o godz. 11.00) w Sali Parafialnej – od 1 października 2023 roku;

spotkania odbędą się w niedziele: 15 października, 12 listopada, 3 grudnia, 14 stycznia 2024 roku i 11 lutego (terminy pozostałych spotkań zostaną podane uczestnikom).
prowadzi ks. Paweł Szymański CM (tel. 12-622-59-18).

Uwaga: będą przyjęte zgłoszenia młodzieży tylko do końca października!

SAKRAMENT BIERZMOWANIA młodzież przyjmie z rąk ks. biskupa Janusza Mastalskiego w sobotę 1 czerwca 2024 roku o godz. 12.30


Sakrament Małżeństwa

 

Około dwa miesiące przed planowanym ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedślubnego. Narzeczeni przedstawiają:

  • dowody osobiste;
  • metryki chrztu wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące wstecz;
  • świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej (najlepiej: indeks nauki religii);
  • zaświadczenia o udziale w kursie przedmałżeńskim;
  • zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia związku cywilnego  – lub akt zawarcia małżeństwa cywilnego z USC;
  • jeżeli narzeczeni mieszkają poza parafią, w której ma być spisany protokół przedślubny – zgodę z parafii narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu przedślubnego i pobłogosławienie małżeństwa w parafii NMP z Lourdes w Krakowie;
  • strona owdowiała – świadectwo zgonu współmałżonka z parafii miejsca pogrzebu;
  • strona, która otrzymała wyrok Sądu Biskupiego stwierdzającego fakt nieważności zawartego małżeństwa – tenże dokument.

Jeśli jedna ze stron mieszka poza parafią, w której spisywany jest protokół przedślubny, wówczas narzeczeni otrzymają prośbę o wygłoszenie zapowiedzi i zaniosą ją do parafii aktualnego zamieszkania tejże osoby.

Narzeczeni otrzymują także kartki do spowiedzi. Zaleca się, aby pierwsza spowiedź była spowiedzią generalną z całego życia. Do obu spowiedzi należy przygotować się z książeczki lub modlitewników, w których znajduje się szczegółowy rachunek sumienia dla osób dorosłych.

SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH

W naszej parafii nie odbywają się katechezy przedślubne dla narzeczonych, nie ma też możliwości korzystania z poradni przedmałżeńskiej.

Informacje o kursie przedmałżeńskim zainteresowane osoby znajdą na stronie naszej archidiecezji – 

wdr.diecezja.pl/katechezy-przedslubne/

Zapisy do wszystkich poradni przedmałżeńskich odbywają się na stronie – 

www.ftrodzinie.pl/narzeczeni/

Informacje dodatkowe: ks. proboszcz Paweł Dobroszek CM (tel. 12-622-59-11).


Sakrament chorych

W pierwsze piątki miesiąca kapłani odwiedzają chorych na terenie parafii.

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom poważnie chorym, udającym się na operację, będącym w podeszłym wieku, a także w ostatniej godzinie życia. Sakrament namaszczenia przeznaczony jest wyłącznie dla żyjących.

Na czas udzielania sakramentu chorych należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę świeconą, kropidło, szklankę wody, watę i spodek.

W nagłych przypadkach można w każdej chwili poprosić kapłana z posługą sakramentalną: telefon 880 479 042.

Sakrament Chorych można przyjąć w naszej parafii w każdy 11. dzień miesiąca po Mszy św. o godz. 18.30.


Pogrzeb Chrześcijański

Wymagane dokumenty:

·         Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;

·         Zaświadczenie o przyjętych sakramentach świętych;

·   Zgoda proboszcza parafii zamieszkania zmarłego (wraz z informacją o zmarłym), jeżeli był osobą nie zamieszkałą na terenie naszej parafii.

Rodzina prosi Pana Organistę o posługę muzyczną i liturgiczną w czasie pogrzebu: tel. 511-173-968.

Z chwilą pogrzebu nie kończy się nasza troska o osoby, które odeszły: pamiętajmy o nich w codziennych modlitwach, prosząc Miłosiernego Boga, by przyjął ich do chwały zbawionych.