Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo

Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo

przy parafii NMP z Lourdes

30  058 Kraków, ul. Misjonarska 37

Nr KRS – 0000250448

 

Stowarzyszenie działa w następującym składzie na:

Zarząd:

Prezes: Paweł Różak,

Wiceprezes: Marzena Rychlicka

Sekretarz: Izabela Mikulicz-Nuckowska

Skarbnik: Barbara Sowińska

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Barbara Ziarkowska

Członkowie: Marcin Jedlecki, Michał Dusza

 

Opiekunowie: ks. Bogdan Markowski CM i s. Beata Woźniak SM.

Współpraca: ks. Piotr Klimczak CM.

Ilość członków: 25 osób.

 

Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są ze środków finansowych uzyskanych z ofiar pieniężnych, zbieranych w czasie kwesty wiosennej i jesiennej na terenie naszej parafii, odpisu od podatku 1% oraz ofiar darczyńców na konto Stowarzyszenia.

Zakres działalności Stowarzyszenia obejmuje pomoc osobom ubogim, chorym i samotnym, zamieszkującym na terenie parafii NMP z Lourdes oraz osobom bezdomnym.

  • Organizowane są spotkania świąteczne („Wigilia”, śniadanie wielkanocne), okolicznościowe (Dzień Seniora, Dzień Chorego, uroczystość Patrona Miłosierdzia – św. Wincentego a Paulo, spotkanie „opłatkowe”).
  • Stowarzyszenie przygotowuje świąteczne paczki żywnościowe (po 120 paczek na Wielkanoc i na Boże Narodzenie). 
  • Wspólnie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, we współpracy z młodzieżą studencką Stowarzyszenie bierze udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności w sklepach na terenie Dzielnicy V Krakowa; zebraną żywość rozdziela się pomiędzy ubogich.
  • Stowarzyszenie wspomaga finansowo najuboższych, przede wszystkim przy zakupie leków (imienne recepty), drobnej pomocy medycznej oraz rehabilitacyjnej, częściowego dofinansowania mediów (woda, prąd, gaz).
  • Niezależnie od pomocy materialnej, członkowie Stowarzyszenia niosą pomoc osobom starszym, chorym, samotnym – odwiedzając ich w szpitalach i mieszkaniach prywatnych.
  • Stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z wolontariatem studenckim.
  • W 2017 roku młodzież akademicka z «Projektu a Paulo» aktywnie zaangażowała się w pomoc w parafialnym Klubie Seniora, nad którym opiekę sprawuje Stowarzyszenie.
  • W okresie od stycznia 2017 roku, w ramach współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, we współpracy z MOPS Kraków, Stowarzyszenie prowadzi działalność Ośrodka Wsparcia na terenie Domu Katolickiego w Krakowie przy ulicy Lea 55; środki finansowe na działalność Ośrodka Wsparcia uzyskano z dotacji Urzędu Miasta Krakowa (trzyletnia umowa 2015—2017).
  • Stowarzyszenie współpracuje ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 i Przedszkolem „Iskierka”: odbywają się spotkania okolicznościowe Seniorów z młodzieżą i dziećmi w ramach integracji pokoleniowej (np. Jasełka, Święto Niepodległości, Dzień Seniora, Dzień Dziecka).

 

Zapraszamy nowe osoby do współpracy w dziele świadczenia miłosierdzia:

Dyżury i kontakt:   Dom Katolicki, Klub Seniora, Kraków, ul. Lea 55.

Poniedziałki:  15.30 – 18.00 (zarząd AIC Lourdes).          

Czwartek:  9.00 – 12.00 (siostra Beata SM).            

 

Prosimy o wspieranie naszej działalności:

Konto Stowarzyszenia:
KBS IO/Kraków 27 8591 0007 0021 0048 1476 0001

NIP 677-21-26-112                                           REGON 357077411