Darowizna na remont Kościoła

„Podajemy do wiadomości, że osoby dokonujące darowizny na remont Kościoła mogą odliczyć podarowane kwoty w rocznym zeznaniu podatkowym (o ile nie przekraczają one 6 % ich dochodów).
Dokumentem uprawniającym do skorzystania z ulgi jest posiadanie dowodu wpłaty darowizny na rachunek bankowy Parafii lub stosownego przelewu bankowego.
Na dowodzie wpłaty lub przelewie w tytule operacji należy umieścić dopisek „Darowizna na remont Kościoła”

Nr konta parafii:  Bank PEKAO S.A. 04 1240 1431 1111 0000 1045 8488