Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

W specjalnym liście na temat Nadzwyczajnego Jubileuszu MiłosierdziaOjciec Święty Franciszek napisał: Pragnę bowiem, aby Jubileusz był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne.

Myślę przede wszystkim o wszystkich wiernych, którzy w poszczególnych diecezjach lub jako pielgrzymi w Rzymie będą przeżywali łaskę Jubileuszu. Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech. Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Jednocześnie rozporządzam, by w sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia, i w kościołach, które tradycyjnie są uznawane za Jubileuszowe, była możliwość uzyskania odpustu. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata. Myślę też o osobach, które z różnych powodów nie będą mogły udać się do Świętych Drzwi, przede wszystkim o ludziach chorych, starszych i samotnych, którzy często nie są w stanie wyjść z domu. Dla nich będzie wielką pomocą  przeżywanie choroby i cierpienia jako doświadczenia bliskości z Panem, który w tajemnicy swojej męki, śmierci i zmartwychwstania wskazuje główną drogę pozwalającą nadać sens bólowi i samotności. Przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją tego momentu próby, poprzez przyjęcie  komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu, będzie dla nich sposobem uzyskania jubileuszowego odpustu. […]

Prosiłem, by Kościół odkrył w tym czasie jubileuszowym bogactwo zawarte w uczynkach miłosierdzia co do ciała i duszy. Doświadczenie miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie konkretnych znaków, jak uczył nas sam Jezus. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust. Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego  przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo  nie wyklucza. Będzie to więc pełny odpust jubileuszowy, owoc samego wydarzenia, które jest celebrowane i przeżywane z wiarą, nadzieją i miłością.

Jubileuszowy odpust można będzie uzyskać również dla zmarłych. Jesteśmy z nimi związani świadectwem wiary i miłości, które nam zostawili. Tak jak pamiętamy o nich podczas Mszy św., tak też możemy, w wielkiej tajemnicy świętych obcowania, modlić się za nich, aby miłosierne oblicze Ojca uwolniło ich od wszelkich pozostałości winy i by mógł On przygarnąć ich do siebie w nieskończonej szczęśliwości.

Rok Święty rozpoczął się 8 grudnia 2015 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i pięćdziesiątą rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada 2016 r.

W Krakowie uroczystość inaugurująca obchody Nadzwyczajnego Roku Świętego odbędzie się w sobotę 12 grudnia o godz. 17.00: w Sanktuarium św. Jana Pawła II na „Białych Morzach” Metropolita Krakowski kard. Stanisław Dziwisz będzie przewodniczyć uroczystej Mszy Świętej, podczas której otworzy Drzwi Miłosierdzia.

Metropolita Krakowski ustanowił 10 kościołów w Archidiecezji Krakowskiej, w których wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny w czasie Jubileuszu Miłosierdzia:

Decyzja Metropolity Krakowskiego jest odpowiedzią na słowa papieża Franciszka, który wyraził pragnienie, by obchody Roku Świętego mogły być dla wszystkich wierzących prawdziwym spotkaniem z miłosierdziem Boga.

Przypomnijmy: po przejściu przez Drzwi Miłosierdzia, lub kiedy nastąpiła jedna z wielu innych okoliczności, którym papież Franciszek przyznał możliwość uzyskania odpustu (na przykład dla chorych czy dla każdego, kto osobiście wypełnia dzieło miłosierdzia), oprócz zwykłych warunków, które wymagają serca dyspozycyjnego, aby łaska mogła przynieść spodziewane owoce – pielgrzymi powinni zatrzymać się na modlitwie oraz dopełnić ostatnich wymaganych aktów: wyznania wiary i modlitwy za papieża i w jego intencjach. W szczególności, ze względu na ducha właściwego temu Rokowi Świętemu, zaleca się, aby odmówić modlitwę papieża Franciszka na Jubileusz, a na zakończenie czasu modlitwy inwokację do Pana Jezusa Miłosiernego.