Ks. Bogdan MARKOWSKI CM

– Asystent i wikariusz
– Dekanalny ojciec duchowny
– Prefekt kościoła
– Kancelaria parafialna (3 razy)
– Ministranci i lektorzy
– Krucjata Maryjna
– Stowarzyszenie Miłosierdzia
– Miesięcznik „Z Życia Parafii”
– Parafialny Klub Seniora
– Ruch Domowego Kościoła – Oaza Rodzin (3 Kręgi)
– Kronika parafialna