Odpust Parafialny

W sobotę 11 lutego od pierwszej Mszy św. (o godz. 6.00) liczniej niż zwykle gromadzili się wierni, aby w naszej świątyni uczcić Patronkę naszej parafii – Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes. Chociaż zimno, śnieg i śliskie chodniki spowodowały, że wiele osób starszych zapewne nie dotarło w tym dniu do kościoła. Okolicznościowe kazania Na Mszach św. przedpołudniowych głosił ks. Krzysztof Dura. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Lourdes od 20 lat obchodzona jest jako Światowy Dzień Chorego, dlatego chorzy od rana prosili o udzielenie im sakramentu namaszczenia. Tym razem wierni zostali wyraźnie pouczeni, że do sakramentu mogą przystąpić jedynie chorzy w stanie łaski uświęcającej, których choroba stanowi zagrożenie dla życia ewentualnie są poważnie osłabieni przez podeszły wiek (wskazano na około 70 lat życia). Przypomnienie okazało się konieczne, ponieważ – w miejsce dawnego lęku przed „ostatnim namaszczeniem” – pojawiło się ostatnio zjawisko lekkiego traktowania sakramentu: przystępowali doń chorzy, którzy dawno nie byli u spowiedzi świętej, a rodzice prosili o sakrament dla dzieci chorych na… ADHD.

Uroczystej Mszy św. w intencji chorych o godz. 15.00 przewodniczył ks. Bogdan Markowski, a słowo skierowane do chorych, a poświęcone chrześcijańskiemu spojrzenia na chorobę i cierpienie, wygłosił również ks. Krzysztof Dura. Do sakramentu namaszczenia w czasie Eucharystii o godz. 15.00, ale także po zakończeniu pozostałych Mszy Świętych, przystąpiło prawie 400 chorych, w tym wielu z innych parafii krakowskich i spoza Krakowa; sakrament namaszczenia chorych był udzielany przez cały dzień przez 9 księży.

Po Mszy św. o godz. 15.00 chorzy mogli się zaopatrzyć w wodę z Lourdes, która w małych opakowaniach została przygotowana przez s. Beatę i panie ze Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (w ilości 250 sztuk). Stowarzyszenie przygotowało również spotkanie dla swoich podopiecznych w Klubie Parafialnym, na którym – przy kawie, herbacie i słodkich wypiekach – zgromadziło się około 30 osób (z udziałem ks. proboszcza Jacka Kuziela i ks. Bogdana Markowskiego).

O godz. 18.00 wspólną modlitwę różańcową poprowadził w kościele ks. Andrzej Telus. Po modlitwie różańcowej – procesją ze świecami rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył nowy biskup pomocniczy w naszej archidiecezji, ks. bp Grzegorz Ryś. W okolicznościowej homilii ks. Biskup nawiązał do wydarzeń, jakie miały miejsce w Lourdes w 1858 roku, i do opisanego w Ewangelii cudu przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. Ks. Biskup pytał: Czy był to cud – czy znak? W Lourdes Bóg przez niewykształconą, niepiśmienną Bernadettę objawił światu tę samą prawdę – prawdę o Niepokalanym Poczęciu Dziewicy Maryi – którą cztery lata wcześniej zdefiniował papież bł. Pius IX jako dogmat wiary. To cudowne wydarzenie, tak jak cuda dokonujące się w Lourdes miały i mają być znakiem dla współczesnych. Podobnie cud w Kanie Galilejskiej: miał być znakiem. Cud w Kanie przeżyli ci, którzy napoili się do syta najlepszym winem – znak zobaczyli uczniowie. Znak czego? Znak, że „zbliża się godzina” – moment pełnego objawienia się Boga, czas mesjański, czas odkupienia, nowego przymierza, odnowionej w pełni relacji między Bogiem a człowiekiem. Zresztą, ta godzina nadeszła: jesteśmy zaproszeni na ucztę Baranka. Na ucztę Baranka: Bóg daje siebie, daje się zjeść (!), obdarowuje sobą do końca. My zaś mamy wejść w komunię z Bogiem, przyjąć Jego zaproszenie i Jego dar.

Na zakończenie odpustowych uroczystości podziękowania i życzenia ks. Biskupowi złożył ks. proboszcz Jacek Kuziel i przewodniczący Rady Parafialnej – p. Stanisław Kuta.

Na głównej odpustowej uroczystości – tradycyjnie już – śpiewał Chór Mariański, przy ołtarzu zgromadzili się księża z dekanatu Kraków-Bronowice, z proboszczem parafii św. Szczepana – ks. dziekanem Andrzejem Waksmańskim, proboszczem parafii bł. Anieli Salawy – ks. Aleksandrem Bandurą CM, ks. prof. Wiesławem Przyczyną oraz ks. Jerzym Grzybem CM, dyrektorem Seminarium Internum (nowicjatu) Zgromadzenia Księży Misjonarzy, a przed ołtarzem – misjonarscy seminarzyści.