Nawiedzenie Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego

Szczegółowy plan wydarzeń, wraz z zachętą do uczestnictwa, został podany na początku maja w kolejnym numerze parafialnego miesięcznika Z życia Parafii…, gdzie też został zamieszczony List Metropolity Krakowskiego z września 2011 roku, przekazujący wiernym najważniejsze idee i duchowe oczekiwania, związane z zamierzonym Nawiedzeniem Obrazu i Relikwii. Zwrócono też uwagę, że w parafiach krakowskich program Nawiedzenia został przesunięty o godzinę w porównaniu do pierwotnego planu.

Bezpośrednie przygotowanie rozpoczęło się w niedzielę Zesłania Ducha Świętego: 19 maja. Ks. Krzysztof Łytkowski CM, na zaproszenie ks. Proboszcza, na wszystkich Mszach św. mówił o tajemnicy Bożego Miłosierdzia i zachęcał wiernych do dobrego przeżycia niezwykłego wydarzenia, jakim będzie Nawiedzenie. Ks. Misjonarz w poniedziałek mówił o dobrej spowiedzi świętej, zwracając uwagę na potrzebę głębszego spojrzenia w przeszłość, także odległą. Zachęta do skorzystania z sakramentu pokuty okazała się bardzo skuteczną: wielu wiernych już we wtorek przystąpiło do spowiedzi świętej, inni przystępowali do niej podczas trwania Nawiedzenia: spowiednicy czekali na penitentów w środę w godz. 17.00 – 24.00 i w czwartek w godz. 6.00 – 17.00. Natomiast wtorek jako dzień przygotowania poświęcony był wierze jako postawie niezbędnej dla przyjęcia daru Bożego Miłosierdzia.

Bardzo wiele dla przygotowania Nawiedzenia uczynili studenci DA «Na Miasteczku» ze swoimi duszpasterzami: ks. Antonim Miciakiem CM i ks. Andrzejem Telusem CM. Kilka tygodni wcześniej pojawiły się intrygujące plakaty ze słowami Jaki jest Twój kierunek? i krwawymi śladami wiodącymi od krzyża, a także wizytówki z pytaniem Jezu, ufam Tobie? do rozdawania studentom. Zaproszeniem dla studenckiej braci miał też być Maraton Biblijny, którym w namiocie na Miasteczku studenci poprzedzili nasze uroczystości: Maraton objął lekturę Pisma Świętego Nowego Testamentu i trwał na Miasteczku od godz. 21.30 we wtorek (studenci udali się tam w procesji z pochodniami po Mszy św. akademickiej) do godz. 17.20 w środę. A na czas Nawiedzenia studenci wymalowali przed kościołem wiodące doń stopy oraz krwawe ślady wiodące od krzyża i zawiesili na krzyżu misyjnym napis Poszedłem Cię szukać (zgodnie z przygotowanym plakatem).

Przy dźwięku dzwonów i przy śpiewie pieśni «Serce Jezusa z nami», wykonywanym przez Chór Mariański – studenci z DA «Na Miasteczku» (młodzieńcy i dziewczęta) wnieśli Obraz i Relikwie do świątyni. Tam przed ołtarzem rozpoczęły się uroczystości powitania Chrystusa Pana i Świętych w znakach Wizerunku i Relikwii. Słowo powitania w imieniu wiernych wypowiedział p. Stanisław Kuta, przewodniczący Rady Parafialnej, po czym przed Wizerunkiem umieścili białe róże przedstawiciele grup parafialnych.Ks. Biskup od światła paschału zapalił przy Wizerunku «Światło Miłosierdzia», które płonęło przez czas nawiedzenia.

Rozpoczęła się uroczysta Msza św. inauguracyjna, którą pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Szkodonia koncelebrowało 11 kapłanów z dekanatu Bronowice, z ks. dziekanem Józefem Caputą, i naszej parafii – na czele z ks. proboszczem Jackiem Kuzielem CM. W okolicznościowej homilii ks. Biskup odwołał się do opisu męki Chrystusa według św. Jana (J 19, 25-37) i przypomniał, że każdy z nas – jak uczeń Jan – staje dziś obok Maryi u stóp ukrzyżowanego Pana, z którego przebitego boku wypływają krew i woda. Ale z Wizerunku wykonanego na polecenie św. siostry Faustyny naprzeciw nas idzie już Chrystus zmartwychwstały, aby znękanej ludzkości udzielić potrzebnych łask i darów, zaś Maryja z woli Chrystusa uczestniczy w rozdawnictwie tych łask Jego uczniom. Tutaj ks. Biskup przywołał przykład Lourdes jako wymowny znak pełnienia tej szczególnej roli przez Matkę Miłosierdzia względem chorych i cierpiących. Dziś zaś Maryja każdego z nas prowadzi do osobistej odpowiedzi na wezwanie proroka: Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! (Iz 55, 6), i odpowiedzi na wezwanie apostoła: W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem (2 Kor 5, 20).

Czas czuwania wspólnot parafialnych rozpoczęła w środowy wieczór służba liturgiczna. O godz. 21.00 rozpoczęła się cała godzina muzycznego czuwania: studenci przedstawili oratorium Moja modlitwa na scholę akademicką i orkiestrę (do którego muzykę skomponował „szef” scholi – Paweł Goliński); tekst i muzyka oratorium okazały się tak poruszające, że – chociaż nie ku temu była okazja – zgromadzeni w świątyni nie mogli powstrzymać się przed oklaskami. Po godz. 22.00 ks. proboszcz Jacek Kuziel CM poprowadził „mocną” Drogę krzyżową w intencji rodzin, której tematem było przebaczenie i pojednanie. Zaś o godz. 23.00 rozpoczęło się czuwanie prowadzone przez Grupę św. Pawła z ks. Pawłem Dobroszkiem CM.

Ks. Andrzej Paluch CM, dyrektor kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy na Stradomiu, pochodzący z naszej parafii, przewodniczył Mszy św. o północy, dla której uroczystą oprawę liturgiczną przygotowali studenci. Koncelebransami byli: ks. Jan Dohnalik, kanclerz Ordynariatu Polowego WP w Warszawie, także pochodzący z naszej parafii, ks. Bogdan Markowski CM, ks. Paweł Dobroszek CM i ks. Krzysztof Dura CM. Obecni byli także dwaj klerycy I roku seminarium na Stradomiu. Wszyscy modlili się o nowe powołania do służby Bożej, zwłaszcza z naszej parafii.

O godz. 1.20 rozpoczęła się całonocna adoracja eucharystyczna, prowadzona przez studentów DA «Na Miasteczku». Czuwanie studenci rozpoczęli odśpiewaniem Koronki do Bożego Miłosierdzia. O godz. 2.00 rozpoczęła się modlitwa różańcowa w intencji nawrócenia grzeszników, studenci poprowadzili także modlitwę wynagradzająca za grzechy świata o godz. 3.30. Czy w nocy nie brakowało uczestników czuwania? Dość powiedzieć, że podobnie jak wszyscy wierni w ciągu dnia, tak ludzie młodzi przez całą noc podchodzili w kolejce do uczczenia wystawionych przed ołtarzem relikwii św. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. Dodajmy, że studenci przygotowali obrazki z osobistym aktem zawierzenia życia Jezusowi i krótkie myśli biblijne do losowania przez klękających dla uczczenia relikwii.

Różaniec w intencji zmarłych o godz. 5.00 – z ks. Jarosławem Zielińskim CM – poprowadziła Wspólnota Pomocy dla Czyśćca. Rozpoczęły się poranne Msze Święte. W nocy i po Mszach św. wierni mieli także okazję do czuwania w ciszy. O godz. 10.00 ks. Jarosław Zieliński CM ze Wspólnotą dla Intronizacji NSPJ poprowadził różaniec z odczytywaniem intencji modlitewnych do Pana Jezusa Miłosiernego. Intencje były włączone także do modlitwy różańcowej w intencji chorych, cierpiących i będących w różnorakich potrzebach, którą po godz. 13.00 prowadził ks. proboszcz Jacek Kuziel CM wraz ze wspólnotą Żywego Różańca, a także w Godzinę Miłosierdzia, którą prowadził o godz. 15.00 ks. Misjonarz. Kartek z intencjami złożono bardzo dużo: w sumie 289 intencji modlitewnych – i nie wszystkie udało się odczytać podczas Nawiedzenia.

W czuwaniu wzięli także udział uczniowie dwóch pobliskich szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51. Niektórzy uczniowie wzięli udział we Mszy św. o godz. 9.00, inne klasy ze swoimi katechetami przyszły na wspólne czuwanie o godz. 11.00. Z dziećmi modlił się ks. Mariusz Zygadło CM, a czuwanie prowadziły dzieci pod okiem pań katechetek Moniki Łakomiec i Moniki Kołacz-Szczepaniak. Do kościoła przyszły także przedszkolaki z przedszkola przy ul. Za Targiem, a przed godz. 14.00 s. Danuta Jagieła SM poprowadziła krótkie spotkanie dla dzieci z Przedszkola Niepublicznego ISKIERKA przy ul. Staffa.     

O godz. 12.00 ks. misjonarz Krzysztof Łytkowski CM przewodniczył Eucharystii w intencji chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia. Ks. Krzysztof wygłosił homilię poświęconą spojrzeniu chrześcijanina na cierpienie i miejscu cierpienia w jego życiu, ale także uzdrawiającej mocy Chrystusa, a po homilii 6 kapłanów udzieliło sakramentu namaszczenia ponad 100 chorym. Zaś modlitwę o łaskę duchowej odnowy parafii o godz. 14.00 poprowadziła wspólnota neokatechumenalna.

O godz. 15.30 w kościele zapadła cisza: był to już ostatni czas na prywatną modlitwę przy Wizerunku i Relikwiach. Uroczystej Mszy św. o godz. 16.30 przewodniczył ks. proboszcz Jacek Kuziel CM, a homilię wygłosił ks. Krzysztof Łytkowski CM. Nawiązując do biblijnego hymnu o miłości (1 Kor 13, 1-13) i przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 25-37) – ks. Misjonarz wskazał, że taka jest właśnie miłość miłosierna: cierpliwa, łaskawa, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie szuka swego, nie pamięta złego, wszystko znosi, wszystko przetrzyma… A słowa Chrystusa są dobitnym przypomnieniem i zobowiązaniem dla każdego Jego ucznia do praktykowania takiej miłości względem bliźnich na co dzień. I właśnie postanowienia w dziedzinie świadczenia miłości miłosiernej ludziom, zwłaszcza najbliższym, powinny być konkretnym owocem Nawiedzenia, które przeżyliśmy.

Ostatnie chwile obecności Obrazu i Relikwii były przeznaczone na poświęcenie pamiątek, zakupionych podczas Nawiedzenia i odśpiewanie przez wiernych dziękczynnego hymnu Ciebie, Boga, wysławiamy Po czym – przy dźwięku dzwonów – Obraz i Relikwie zostały przeniesione do samochodu-kaplicy, który przed godz. 18.00 odjechał w kierunku parafii Bł. Anieli Salawy.

W wyłożonej w kościele Księdze Nawiedzenia można było przeczytać m.in.: Zobowiązuję się odmawiać codziennie Koronkę do Miłosierdzia Bożego za całą moją rodzinę oraz grzeszników, aby się nawrócili do Pana Boga (J.D.). Ktoś zapisał «Pytanie do Jezusa Miłosiernego»:

Gdy rodzi się człowiek,

Na ziemię spada

Jeszcze jedna iskra

Ze światła Bożego odłączona

By palić się mogła (lub żarzyć)

Według własnej woli

W danym jej czasie.

Czy ogniem wielkim zapłonie? 

W sercach wiernych pozostały żywe przeżycia czasu Nawiedzenia, a przy bocznym ołtarzu pozostała Księga Nawiedzenia. Z wpisami – i czekająca na nowe wpisy.

(opisał ks. Bogdan Markowski CM)