Uroczystość Odpustowa ku czci św. Wincentego a Paulo

Po zakończeniu triduum przed uroczystością św. Wincentego a Paulo – wierni uczcili św. Wincentego w dniu jego święta: w piątek 27 września 2013 r. Okolicznościowe kazania w czasie Mszy Świętych o godz. 7.00, 8.00 i 9.00 wygłosił ks. Grzegorz Markulak.

Centralna uroczystość rozpoczęła się procesją do pomnika św. Wincentego a Paulo o godz. 18.30 i modlitwą przy pomniku św. Patrona. Ks. proboszcz Jacek Kuziel poprowadził modlitwę słowami litanii do św. Wincentego a Paulo. Po czym zebrani w uroczystej procesji podążyli do kościoła.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył wizytator (prowincjał) polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy – ks. dr Kryspin Banko. Wraz z nim Mszę św. koncelebrowało 17 kapłanów – w tym dziekan dekanatu Kraków-Bronowice i proboszcz parafii św. Wojciecha – ks. Józef Caputa, sześciu byłych proboszczów naszej parafii, ks. proboszcz Jacek Kuziel i ks. Paweł Dobroszek, księża pracujący w seminarium Księży Misjonarzy na Stradomiu i księża przybyli z innych domów Zgromadzenia w Polsce. Przed ołtarzem zgromadzili się w komplecie alumni Seminarium Internum i Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy oraz służba liturgiczna, a przy organach – nasz Chór Mariański. Niestety, z przyczyn od nich niezależnych przybyć nie mogli byli proboszczowie: ks. Augustyn Konsek (1982—1991) i ks. Jerzy Owsiak (1997—2003).

Zebranych powitał ks. proboszcz Jacek Kuziel, który powiedział m.in.:

[…] Gromadzimy się dziś, aby w 90. rocznicę istnienia naszej parafii podziękować miłosiernemu Bogu za dar św. Wincentego a Paulo – duchowego ojca kapłanów Zgromadzenia Misji, którzy w tym miejscu pracują nieprzerwanie od ponad stu lat. Niech ta Eucharystia pomoże nam w tym, abyśmy za wstawiennictwem Patrona Ubogich kochali to, co on ukochał i czynili to czego nauczał.

Bardzo serdecznie witam naszych drogich gości: głównego celebransa naszej uroczystości, wizytatora Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji – Ks. dra Kryspina Banko, witam dziekana naszego dekanatu – Ks. prałata Józefa Caputę i Kapłanów-Gości.

Bardzo serdecznie witam naszych Drogich Księży Proboszczów, którzy przed laty, ale też i całkiem niedawno przewodzili naszej wspólnocie parafialnej. Bardzo serdecznie witam Ks. dra Edwarda Formickiego (1970—1976), witam Ks. Władysława Jankowicza (1976—1980), witam Ks. lic. Henryka Ostrzołka (1980—1982), witam Ks. dra Władysława Bombę (1991—1994), witam Ks. dra Czesława Lechockiego (1994—1997), witam rektora Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy – Ks. dra Pawła Holca (2003 – 2011). Drodzy Księża Proboszczowie! Bardzo się cieszymy Waszą obecnością i prosimy o modlitwę w intencji naszej parafii.

Witam całą Rodzinę Wincentyńską: Księży Misjonarzy, naszych sąsiadów z parafii bl. Anieli Salawy, witam Księży – dyrektorów seminarium i Ojca duchownego, witam Siostry Miłosierdzia, naszych misjonarskich kleryków i osoby świeckie ze stowarzyszeń wincentyńskich

Witam przedstawicieli naszych grup parafialnych na czele z naszym parafialnym Chórem Mariańskim pod dyrekcją maestro Jana Rybarskiego. Witam dzieci, młodzież i dorosłych; naszych parafian i przyjaciół. […]

Księża-koncelebransi modlili się w intencji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, a zwłaszcza do Zgromadzenia, w intencji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia oraz w intencji seminarzystów Seminarium Intemum. Ks. proboszcz Jacek Kuziel polecił Bogu zmarłych proboszczów naszej parafii: ks. Antoniego Weissa (1923—1927), ks. Pawła Kurtykę (1927—1931), ks. Grzegorza Janiewskiego (1931—1957), ks. Ludwika Moskę (1957—1959) i ks. bpa Albina Małysiaka (1959—1970), i wszystkich zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii, a ks. Paweł Dobroszek modlił się o Boże błogosławieństwo dla księży, którzy jako proboszczowie kierowali naszą parafią, i dla wszystkich księży, którzy pracowali w naszej parafii przez 90 lat jej istnienia i wcześniej.

W okolicznościowej homilii ks. wizytator Kryspin Banko mówił m.in.:

Drodzy Bracia i Siostry.

[…] W tym miejscu pragnę powiedzieć parę słów o wspaniałej pracy księży z naszego Zgromadzenia w tutejszej parafii. Budowę kościoła zakończono w 1893 roku, zaś parafię Najświętszej Maryi Panny z Lourdes erygowano dopiero w 1923 roku, stąd jubileusz 90-lecia jej istnienia. Misjonarze postarali się, aby razem z kościołem wznieść gmach Małego Seminarium, w którym młodzi chłopcy kształcili się, a wielu z nich później wstępowało do Seminarium Wyższego Zgromadzenia. Po latach działalności zostało zamknięte przez okupantów hitlerowskich, zaś po II wojnie światowej definitywnie skasowały go władze komunistyczne w 1952 roku. Tym samym Zgromadzenie Księży Misjonarzy oraz sama parafia została pozbawiona nie tylko seminarium, lecz także budynków, w których prowadzono działalność duszpasterską. Z czasem, dzięki wysiłkom kolejnych proboszczów i superiorów, adoptowano lub też poszerzano istniejące zabudowania.

Przed II wojną światową duszpasterze prowadzili liczne bractwa, grupy i organizacje, które w latach czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku zostały zawieszone lub też zlikwidowane. Mimo szykan prężnie rozwijał się Chór Mariański, który do dzisiaj pod wprawną ręką Jana Rybarskiego, zaświadcza o muzycznych tradycjach misjonarzy. W 1958 r. z inicjatywy ks. Albina Małysiaka CM, późniejszego proboszcza parafii i biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej, powołano do życia Duszpasterstwo Akademickie, które do dnia dzisiejszego prężnie działa i obejmuje opieką duszpasterską tysiące studentów „Na Miasteczku”.

Przez parafię i kościół przewinęły się dziesiątki misjonarzy. Byli i są tutaj nadal, bo nie tylko chcą Wam służyć, ale również wypełniają posłannictwo naszego założyciela, św. Wincentego a Paulo. Nie sposób wymienić ich wszystkich. Pozwólcie jednak, korzystając z obecności wśród nas niektórych z byłych proboszczów, że wymienię ich z imienia i nazwiska, począwszy od 1934 roku do dnia dzisiejszego. Byli nimi i są: ks. Grzegorz Janiewski CM, ks. Ludwik Moska CM, ks. Albin Małysiak CM, ks. Edward Formicki CM, ks. Władysław Jankowicz CM, ks. Henryk Ostrzołek CM, ks. Augustyn Konsek CM, ks. Władysław Bomba, ks. Czesław Lechocki CM, ks. Jerzy Owsiak CM, ks. Paweł Holc CM i ks. Jacek Kuziel CM, obecny proboszcz i superior Domu.

Ich trud zapisał się nie tylko we wspaniałej pracy duszpasterskiej, lecz również w trosce o kościół, o plebanię, dom parafialny. Kościół ten jest świadectwem, że żywa jest Wasza wiara. Ze stoicie przy Chrystusie. Służy on Wam i będzie nadal, przez lata i wieki Wam służył. Kapłani będą się zmieniać, po tych wspaniałych, obecnych, przyjdą kiedyś inni, a za nimi następni. A kościół ten będzie trwał i będzie zawsze głosił chwałę swojej patronki – Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. […]

Rodziny mogą dać Kościołowi i Zgromadzeniu Księży Misjonarzy wielki dar. Jest nim powołanie kapłańskie i zakonne. Służba człowiekowi, jako ksiądz, misjonarz, siostra zakonna jest dziś tak samo ważne, jak każde inne powołanie ludzi świeckich. W tym widzimy jakiś wspólny los.

Przed Wami stoi dzisiaj wielkie zadanie. Modlitwa o powołania. Proście Boga, aby wybrał spośród Was jak najwięcej swoich sług i służebnic. Bóg wzywa, ale ostateczną odpowiedź daje człowiek. I tu jest Wasza rola. Proście, aby jak najwięcej młodych chłopców i dziewcząt zdecydowało się pracować, jako żniwiarze na polu Pańskim. My, w naszym misjonarskim seminarium na Stradomiu, nie ustajemy w modlitwach za młodych ludzi, w których rodzi się iskierka powołania. Lecz nie możemy być osamotnieni. Musimy działać razem. Musimy razem modlić się: najpierw, o dobre chrześcijańskie rodziny, w których wzrasta powołanie, a potem, o odwagę dla młodych ludzi. Bo być dzisiaj księdzem, oznacza być człowiekiem odważnym, nie lękającym się trudności i odpowiedzialności. Świat współczesny potrzebuje świadków Chrystusowej Ewangelii, dla których słowa: miłość, miłosierdzie, prawda, dobro, sprawiedliwość i służba – nie brzmią obco. Proszę więc Was, abyście gorącą modlitwą otoczyli naszą młodzież. Niech wiedzą, że zależy Wam na nich, niech poczują, że są potrzebni Kościołowi. Niech to będzie Wasz jubileuszowy dar. […]

Podczas świątecznej Eucharystii – chyba po raz pierwszy w historii naszej parafii – zgromadzeni wierni byli świadkami ceremonii przyjęcia sutanny (kleryckich „obłóczyn”) i złożenia „dobrych przyrzeczeń” (bonum propositum) przez misjonarskich kleryków. Po homilii przed ołtarz zostali wywołani klerycy, którzy zakończyli wstępny rok przygotowania czyli Seminarium Internum: Krzysztof Górski i Grzegorz Aściukiewicz, a ks. Wizytator poświęcił przygotowane sutanny. Kandydaci do Zgromadzenia wyszli do zakrystii, by za chwilę, ubrani w sutanny, powrócić przez nawę główną na miejsce ceremonii. Ks. Wizytator nałożył im komże i przekazał obłóczonym znak pokoju.

Przed błogosławieństwem na zakończenie uroczystej Eucharystii glos zabrał przewodniczący Rady Parafialnej – p. prof. Stanisław Kuta, zwracając się w imieniu parafian do Księdza Wizytatora, Księży Proboszczów, Księży Gości i wszystkich Kapłanów pracujących w naszej parafii:

[…] Pragniemy wyrazić Wam wdzięczność i słowa podziękowania za to, że w tym szczególnym dla naszej parafii dniu jesteście razem z nami, aby poprzez uroczyste sprawowanie Eucharystii i wspólną modlitwę z nami, za wstawiennictwem naszej patronki – Najśw. Maryi Panny z Lourdes, a także św. Wincentego a Paulo, podziękować Panu Bogu za dar 90-ciu lat istnienia naszej parafii.

Od tamtego czasu, 1 stycznia 1923 roku, zmieniała się nasza parafia pod względem wielkości. Zmieniał się także jej profil i charakter, kiedy w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia na jej terenie zostały wybudowane nowe osiedla mieszkaniowe, wyższe uczelnie i miasteczko akademickie, a wraz z tym zmieniała się liczba parafian. Do nowych warunków konieczne było dostosowanie pracy duszpasterskiej, a także modernizacja i rozbudowa pomieszczeń parafialnych.

Te wielkie dzieła zapoczątkował proboszcz z lat 1959—1970, ks. Albin Małysiak, gorliwy duszpasterz o wielkiej osobowości, wyprzedzający wizją duszpasterską swoje pokolenie, twórca Duszpasterstwa Akademickiego «Na Miasteczku», wielki Polak i patriota, który w 1970 roku został biskupem pomocniczym w Krakowie. Do końca swojego życia pozostawał w ścisłej więzi z naszą parafią, jako biskup często ją odwiedzał przy okazji różnych świąt i  uroczystości parafialnych, przewodnicząc tym uroczystościom i głosząc Słowo Boże, a także przyjmował zaproszenia na spotkania ze wspólnotami parafialnymi.

Kochani Księża Proboszczowie!

Po takim poprzedniku to Wy, jako proboszczowie, wpisaliście część swojego życia w historię i wspaniały rozwój naszej parafii, to Wy organizowaliście i kierowaliście  pracą ewangelizacyjną i  duszpasterską w naszej parafii. Otaczaliście stałą troską dzieło katechizacji dzieci i młodzieży, duszpasterstwo akademickie, duszpasterstwo rodzin, ludzi starszych, chorych. Wielką troską otaczaliście i wspieraliście prężnie działające przy parafii Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo niosące pomoc potrzebującym. Dla uaktywnienia życia parafii, aby nasza wspólnota parafialna stawała się wspólnotą wspólnot, włożyliście wiele wysiłku w budowanie i rozwijanie grup modlitewnych i wspólnot o charakterze formacyjnym.

Nasza parafia jest dziś rozpoznawalna przez piękną i żywą oprawę liturgiczną nabożeństw, świąt i uroczystości parafialnych. Przyczynia się do tego również nasz wspaniały Chór Mariański, który jest naszą chlubą i naszym ambasadorem nie tylko w Krakowie, ale w całym kraju i daleko poza jego granicami.

Czcigodni i Kochani Księża Proboszczowie!

Przy okazji tych jubileuszowych wspomnień – pragniemy Wam złożyć najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy wdzięczności za wszystkie Wasze dokonania. Również za to, że byliście bardzo dobrymi gospodarzami, troszczącymi się o to, aby nasza piękna świątynia pozostawała zawsze w dobrym stanie i stawała się coraz piękniejsza, tak by służyła nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom; dziękujemy także za rozbudowę pomieszczeń parafialnych, niezbędnych dla prowadzenia pracy duszpasterskiej.

Dziękujemy za to, że zawsze byliście z nami, we wszystkich najważniejszych chwilach  naszego życia rodzinnego i parafialnego, wydarzeń kościelnych, a także tych dziejowych, dokonujących się na arenie naszej Ojczyzny.

Przy tej okazji pragniemy również złożyć Wam najlepsze życzenia błogosławieństwa Bożego, wszelkich Łask Bożych, dużo zdrowia, sił oraz pogody ducha na dalsze lata Waszego twórczego i owocnego życia kapłańskiego.

Bóg zapłać i Szczęść Boże!

Ks. proboszcz Jacek Kuziel podziękował jeszcze wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie piątkowej uroczystości, i powiedział:

Jako parafia przez 90 lat wpatrujemy się w oblicze Maryi. Święty Wincenty zachęca nas, abyśmy kochali Matkę Najświętszą nie tylko w ilości nabożeństw i litanii, ale w wiernym naśladowaniu Jej cnót. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Uczestnikom naszej dzisiejszej uroczystości. A Księdza Wizytatora, Księdza Dziekana oraz naszych Księży Proboszczów proszę o przyjęcie okolicznościowej pamiątki. Niech przypomina o naszej wspólnocie i zachęca do modlitwy!

Po czym dziewczęta z Krucjaty Maryjnej przekazały ks. Wizytatorowi, ks. Dziekanowi oraz wzruszonym byłym Księżom proboszczom przygotowane dla nich pamiątkowe ryciny z widokiem naszego kościoła i imienną dedykacją: Czcigodnemu Księdzu […] w duchu wdzięczności za kierowanie parafią w latach […] duszpasterze i wierni parafii NMP z Lourdes w 90. roku jej istnienia.

Na zakończenie uroczystości zgromadzeni odśpiewali Boże, coś Polskę…, a Chór Mariański wykonał Alleluja Haendla.