Konkursy Szkolne 2011/2012

W roku szkolnym – katechetycznym 2011/2012 uczniowie ZSOI nr 1 brali udział w konkursach, do których przygotowywali się licznie tak w Szkole Podstawowej, jak i Gimnazjum. Małopolski Konkurs Biblijny dla uczniów szkół podstawowych, którego tematyką była znajomość Ewangelii wg św. Jana, zgromadził w naszej szkole 16 uczniów klas IV – VI. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 9 uczniów:

Muweis Aida (kl. VI C),

Molek Ryszard (kl. VI B),

Świderski Piotr (kl. VI C),

Augustyniak Karol (kl. VI A),

Szpotowska Weronika (kl. VI C),

Kuszewska Gabriela (kl. VI A),

Matyjewicz Aleksander (kl. VI A),

Nieckarz Małgorzata (kl. VI B),

Matyjewicz Alicja (kl. V A).

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się AIDA MUWEIS (kl. VI C), której zabrakły 2 punkty, żeby zostać laureatką. Do konkursu przygotowywał uczniów katecheta – p. mgr Stanisław Sobór.

Małopolski Konkurs Biblijny dla uczniów gimnazjum, obejmujący znajomość Księgi Jozuego i Księgi Sędziów, na etapie szkolnym zgromadził 58 uczniów. Do etapu rejo-nowego, a potem wojewódzkiego zakwalifikowało się 3 uczniów: MACIEJ JAKUBEK (kl. III A), ALEKSANDRA CHYŻY (kl. II A) i FRYDERYKA MOLENDA (kl. II A), których przygotowywała katechetka – p. mgr Monika Łakomiec.

Drugim konkursem był Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II, organizowanym przez OLYMPUS. W Szkole Podstawowej nr 12 wzięło w nim udział 38 uczniów: najwięcej z klasy VI C (19), VI A (10), V B (4) i VI B (3). Spośród nich sukces odnieśli i zostali laureatami ogólnopolskimi:

V miejsce – GABRIELA KUSZEWSKA (kl. VI A),

VI miejsce – RYSZARD MOLEK (kl. VI B),

VIII miejsce – MAŁGORZATA NIECKARZ (kl. VI B).

W Gimnazjum nr 15 w konkursie wzięło udział 27 uczniów, najwięcej z kl. II B (7), I B i II C (po 5) oraz I C (4). Spośród nich sukces odnieśli, zostając laureatami ogólnopolskimi:

VIII miejsce – NATALIA ZEGAR (kl. I B),

IX miejsce – GABRIELA WESOŁOWSKA (kl. II C) i MACIEJ PROSZEK (kl. I B),

X miejsce – DOMINIKA KAPUSTA (kl. I B), DOMINIKA KUCIK (kl. I C) i KINGA ZYCH (kl. II C).

Laureatów ze Szkoły Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 15 przygotowywał katecheta p. mgr Stanisław Sobór.

W dniu 2 kwietnia 2012 obchodziliśmy w naszej szkole DZIEŃ PAPIESKI. Uczniowie klas I – III pod opieką katechetów – ks. mgra Mariusza Zygadły i p. mgr Moniki Kołacz-Szczepaniak wykonali rysunki i plakaty Ojca Świętego, które były prezentowane w szkole. Klasy IV – VI Szkoły Podstawowej nr 12 oraz I – III Gimnazjum nr 15 wzięły udział w grze dydaktycznej «Śladami papieża Jana Pawła II», prowadzonej przez katechetów p. Monikę Kołacz-Szczepanik, p. Monikę Łakomiec oraz p. Stanisława Sobora.

Oto klasyfikacja w Szkole Podstawowej nr 12:

I miejsce – kl. IV A,

II miejsce – kl. V A,

III miejsce – kl. V B.

Oto klasyfikacja w Gimnazjum nr 15:

I miejsce – kl. I C,

II miejsce – kl. II A,

III miejsce – kl. II B.

(przygotowali katecheci ZSOI nr 1)